Bookmark

Danh sách Tags

★ asuswrt: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Tổng hợp ROM RGMA3062.(ROM gốc, ASUSWRT), hướng dẫn up ROM
★ autosub: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Sử dụng Python để tự động tạo SUB cho video
★ ax3000t: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Tổng Hợp ROM Xiaomi AX3000T (RD03) và các thông tin liên quan
★ ax3600: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Tổng Hợp ROM Mi AIoT Router AX3600 và các thông tin liên quan
★ CSS: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Pure-CSS Float Label
★ HTML: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Pure-CSS Float Label
★ LEDE: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. OpenWrt by Lean (LEDE) cho Newifi3 D2
★ openwrt: 20 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE
2. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE có VLAN ID.
3. Khám phá phiên bản phần cứng mới của CR880x.
4. Hướng dẫn unBrick Redmi AX6000
5. Hướng dẫn quay về ROM gốc Redmi AX6000 từ OpenWRT
6. Hướng dẫn cài đặt OpenWRT cho Redmi AX6000
7. Xiaomi Redmi AX6000 - Tổng hợp firmware, hướng dẫn mở SSH.
8. Hướng dẫn Resize RootFS OpenWRT (Expand root) áp dụng cho ext4, squashfs
9. Hướng dẫn cài đặt AdguardHome trực tiếp lên OpenWRT
10. Tổng hợp ROM Xiaomi CR880x (M79) / CR8808, AX3000 (M81).
11. Hướng dẫn cấu hình DDNS trên OpenWRT
12. Hướng dẫn mở port (Port Forward) trên FW OpenWRT
13. <Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT
14. <Xiaomi Router CR660x> Tổng hợp ROM, Open SSH và các thủ thuật liên quan
15. Tổng hợp Firmware cho Xiaomi Mi Router 3C
16. Cấu hình Fast Roaming với OpenWRT
17. Tổng hợp Firmware Newifi3 D2
18. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT làm Access Point (AP) và cách thêm VLAN cho GUEST AP
19. Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware
20. OpenWrt by Lean (LEDE) cho Newifi3 D2
★ python: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Sử dụng Python để tự động tạo SUB cho video
★ redmi ax6: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. <Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT
★ repairtools: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool
★ ruijie: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Tổng hợp ROM RGMA3062.(ROM gốc, ASUSWRT), hướng dẫn up ROM
★ unbrick: 2 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Hướng dẫn unBrick Redmi AX6000
2. Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool
★ zte: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Hướng dẫn flash ROM quốc tế cho ZTE1600/2603/2615

Góp ý / Yêu cầu