Bookmark
Billboard ads

Hướng dẫn mở SSH Xiaomi BE6500Pro / AX3000T.

Ads top post
Post img header
Hướng dẫn nhanh dành cho Pro Users, các bác không rành kẹt bước nào vui lòng để lại bình luận ở dưới.

I. Yêu cầu

 • Xiaomi AX3000T đang chạy phiên bản FW 1.0.47 .
 • Xiaomi BE6500Pro đang chạy phiên bản FW 1.0.46 (pw: gwhx).
 • Phần mềm MobaXterm , PuTTY , PowerShell... hoặc tương tự (Mình sẽ gọi chung là Terminal)

Nếu FW đang chạy cao hơn các phiên bản kể trên, vui lòng hạ cấp bằng MiWIFI RepairTool .

II. Các bước mở SSH

 • Đăng nhập vào giao diện quản lý (IP mặc định sẽ là 192.168.31.1PasswordPassword mà các bạn đã setup khi khởi động Router lần đầu).
  • Địa chỉ sau khi các bạn đăng nhập sẽ có dạng:

   http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/web/home#router

  • Chổ đánh dấu màu đỏ chính là mã token. Copy nó lại.

Mở Terminal lên, thay token rồi nhập lần lượt các lệnh sau:

Dán token đã Copy vào đây để tự động cập nhật URL:

 • URL 1:

  curl -X POST "http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/api/misystem/arn_switch" -d "open=1&model=1&level=%0Anvram%20set%20ssh_en%3D1%0A"

 • URL 2:

  curl -X POST "http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/api/misystem/arn_switch" -d "open=1&model=1&level=%0Anvram%20commit%0A"

 • URL 3:

  curl -X POST "http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/api/misystem/arn_switch" -d "open=1&model=1&level=%0Ased%20-i%20's%2Fchannel%3D.*%2Fchannel%3D%22debug%22%2Fg'%20%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear%0A"

 • URL 4:

  curl -X POST "http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=d2d55f6e595e236044bfff0b444e2c51/api/misystem/arn_switch" -d "open=1&model=1&level=%0A%2Fetc%2Finit.d%2Fdropbear%20start%0A"

Sau lệnh 4, SSH sẽ được mở, đăng nhập bằng user root, sử dụng mã SN để tính password

Nhập vào mã SN có dạng: 12345/A1BC23456 vào trường bên dưới và nhấn Calculate

SN phân biệt chữ HOA chữ thườngkhông chứa khoảng trắng (dấu cách)


Nhấn nút Copy để sao chép Password được tạo.

SSH sẽ không tự khởi động sau khi router reboot, các bạn phải làm lại các bước trên.

Để SSH luôn được mở, kết nối SSH vào router bằng Terminal rồi chạy các lệnh sau:
zz=$(dd if=/dev/zero bs=1 count=2 2>/dev/null) ; printf '\xA5\x5A%c%c' $zz $zz | mtd write - crash reboot
Sau khi Router reboot lại, đăng nhập lại vào SSH rồi chạy lệnh sau
nvram set ssh_en=1 nvram set telnet_en=1 nvram set uart_en=1 nvram set boot_wait=on nvram commit bdata set ssh_en=1 bdata set telnet_en=1 bdata set uart_en=1 bdata set boot_wait=on bdata commit reboot
Sau khi Router reboot lại, đăng nhập lại vào SSH rồi chạy lệnh
mtd erase crash reboot

Chúc các bạn thành công


Ads bottom post
0 Bình luận

Góp Ý / Bình Luận / Đánh giá