Bookmark

Danh mục Router

Tiêu đềNgày đăng
Khám phá phiên bản phần cứng mới của CR880x.
Tổng Hợp ROM Xiaomi AX3000T (RD03) và các thông tin liên quan
Hướng dẫn mở SSH Xiaomi BE6500Pro / AX3000T.
Hướng dẫn flash ROM quốc tế cho ZTE1600/2603/2615
Tổng hợp ROM RGMA3062.(ROM gốc, ASUSWRT), hướng dẫn up ROM
Hướng dẫn unBrick Redmi AX6000
Hướng dẫn quay về ROM gốc Redmi AX6000 từ OpenWRT
Hướng dẫn cài đặt OpenWRT cho Redmi AX6000
Xiaomi Redmi AX6000 - Tổng hợp firmware, hướng dẫn mở SSH.
Hướng dẫn Resize RootFS OpenWRT (Expand root) áp dụng cho ext4, squashfs
Hướng dẫn cài đặt AdguardHome trực tiếp lên OpenWRT
Sự khác biệt giữa WiFi6, 6E và WiFi7. So sánh chi tiết.
Hướng dẫn mở khoá SSH các loại router Xiaomi trên FW gốc
Hướng dẫn thay đổi TTL trên Firmware Padavan
Tổng Hợp ROM Mi AIoT Router AX3600 và các thông tin liên quan
[Tutorial] MiWIFI Firmware Modification
Tổng hợp ROM Xiaomi CR880x (M79) / CR8808, AX3000 (M81).
Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool
Các trang web giả lập giới thiệu giao diện của DD-WRT, Gargoyle, TP-Link, Asus, Linksys, D-Link, Belkin, Cisco SB, Mikrotik
<Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT
<Xiaomi Router CR660x> Tổng hợp ROM, Open SSH và các thủ thuật liên quan
Cấu hình cân bằng tải (MultiWAN) sử dụng WAN ảo Firmware/ROM Gocloud
Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN
Tổng hợp Firmware cho Xiaomi Mi Router 3C
Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ Stock Firmware Newifi3 D2 từ Tiếng Trung sang Tiếng Anh
Tổng hợp Firmware Newifi3 D2
Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware
OpenWrt by Lean (LEDE) cho Newifi3 D2

Góp ý / Yêu cầu