Bookmark

Danh sách Danh Mục

★ Disassemble: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Khám phá TP-LINK BE6500 7DR6560 WIFI7
★ News: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Chuẩn WIFI7 đã chính thức được giới thiệu.
★ Router: 28 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Khám phá phiên bản phần cứng mới của CR880x.
2. Tổng Hợp ROM Xiaomi AX3000T (RD03) và các thông tin liên quan
3. Hướng dẫn mở SSH Xiaomi BE6500Pro / AX3000T.
4. Hướng dẫn flash ROM quốc tế cho ZTE1600/2603/2615
5. Tổng hợp ROM RGMA3062.(ROM gốc, ASUSWRT), hướng dẫn up ROM
6. Hướng dẫn unBrick Redmi AX6000
7. Hướng dẫn quay về ROM gốc Redmi AX6000 từ OpenWRT
8. Hướng dẫn cài đặt OpenWRT cho Redmi AX6000
9. Xiaomi Redmi AX6000 - Tổng hợp firmware, hướng dẫn mở SSH.
10. Hướng dẫn Resize RootFS OpenWRT (Expand root) áp dụng cho ext4, squashfs
11. Hướng dẫn cài đặt AdguardHome trực tiếp lên OpenWRT
12. Sự khác biệt giữa WiFi6, 6E và WiFi7. So sánh chi tiết.
13. Hướng dẫn mở khoá SSH các loại router Xiaomi trên FW gốc
14. Hướng dẫn thay đổi TTL trên Firmware Padavan
15. Tổng Hợp ROM Mi AIoT Router AX3600 và các thông tin liên quan
16. [Tutorial] MiWIFI Firmware Modification
17. Tổng hợp ROM Xiaomi CR880x (M79) / CR8808, AX3000 (M81).
18. Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool
19. Các trang web giả lập giới thiệu giao diện của DD-WRT, Gargoyle, TP-Link, Asus, Linksys, D-Link, Belkin, Cisco SB, Mikrotik
20. <Xiaomi Redmi AX6> OpenSSH / Install OpenWRT
21. <Xiaomi Router CR660x> Tổng hợp ROM, Open SSH và các thủ thuật liên quan
22. Cấu hình cân bằng tải (MultiWAN) sử dụng WAN ảo Firmware/ROM Gocloud
23. Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN
24. Tổng hợp Firmware cho Xiaomi Mi Router 3C
25. Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ Stock Firmware Newifi3 D2 từ Tiếng Trung sang Tiếng Anh
26. Tổng hợp Firmware Newifi3 D2
27. Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware
28. OpenWrt by Lean (LEDE) cho Newifi3 D2
★ Script: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. [ Bash script ] Cloudflare Dynamic IP Update - IPv4 (DDNS)
★ Tutorial: 28 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE
2. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT quay PPPoE có VLAN ID.
3. Các Firewall Filter Rules giúp tăng cường bảo mật cho Mikrotik
4. Hướng dẫn unBrick Redmi AX6000
5. Hướng dẫn quay về ROM gốc Redmi AX6000 từ OpenWRT
6. Hướng dẫn cài đặt OpenWRT cho Redmi AX6000
7. Hướng dẫn cài đặt thủ công AdguardHome lên router Mikrotik. (C2)
8. Mẹo tối ưu Ping, Bufferbload trên Mikrotik
9. Hướng dẫn mở khoá SSH các loại router Xiaomi trên FW gốc
10. Sử dụng Python để tự động tạo SUB cho video
11. [Tutorial] MiWIFI Firmware Modification
12. Hướng dẫn cài AdguardHome trực tiếp lên router Mikrotik
13. Hướng dẫn cấu hình DDNS trên OpenWRT
14. Hướng dẫn sử dụng MIWIFI RepairTool
15. Hướng dẫn chuyển hướng mọi truy vấn DNS về OPNsense
16. Hướng dẫn mở port (Port Forward) trên FW OpenWRT
17. Cấu hình cân bằng tải (MultiWAN) sử dụng WAN ảo Firmware/ROM Gocloud
18. Hướng dẫn cấu hình NordVPN, VietPN trên ROM/Firmware PADAVAN
19. Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 1]
20. Hướng dẫn kết nối NordVPN và chia VLAN cho đường truyền VPN - tách đường truyền có VPN ra 1 AP riêng. [Phần 2]
21. Cấu hình Fast Roaming với OpenWRT
22. Hướng dẫn cấu hình Captive Portal trên OPNsense
23. Thiết lập Tên Miền, DDNS thông qua Cloudflare, lấy chứng chỉ SSL Let's Encrypt, Reveser Proxy
24. Cài đặt ADGuardHome lên OPNsense - chặn quảng cáo bằng DNS hiệu quả.
25. Chia VLAN cho Guest, giới hạn tốc độ, thiết lập Captive Portal.
26. Cấu hình OPNsense quay PPPoE.
27. Hướng dẫn cấu hình OpenWRT làm Access Point (AP) và cách thêm VLAN cho GUEST AP
28. Nâng cấp Newifi3 D2 với Custom Firmware
★ WEBMASTER: 1 bài viết
Tiêu đềNgày đăng
1. Pure-CSS Float Label

Góp ý / Yêu cầu